Comisii Consiliul Local Tălmaciu

COMISIA pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoiului, urbanism si agricultură, transport urban si reglementari circulatie

Voicu Adriana – presedinte
Zaharie Dorian Gheorghe – secretar
Ciorogariu Ioan Petru – membru
Cretu Mircea Calin – membru
Popa Constantin – membru

COMISIA juridica si de disciplina, protectia mediului si turism

Tiution Eleodor-Ovidiu – presedinte
Achim Dan Alexandru – secretar
Opincariu Ioan – membru
Basaraba Nicolae-Petru – membru
Bogdan Marcel-Gogu – membru

COMISIA pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport

Avram-Radu Aura-Maria – presedinte
Rus Ioan – secretar
Lotrean Constantin Mihai – membru
Filip Gheorghe – membru
Covaci Adrian – membru