Oraşul Tălmaciu – economia şi turismul

Dezvoltare

Asemeni tuturor localităţilor, şi oraşul Tălmaciu este în plină dezvoltare. În ultimii ani au apărut două noi cartiere de locuinţe, unul aproape finalizat, situat în partea de nord a oraşului, iar un al doilea la care s-a început lucrul în partea de vest, în zona “Armeni”.

În această zonă, 60 de loturi vor fi atribuite gratuit tinerilor căsătoriţi până în 35 de ani, iar 40 vor fi atribuite prin vânzare cu licitaţie publică.

S-a apropiat de finalizare şi construcţia blocurilor ANL pentru tineri, urmând ca acestea să fie date spre folosinţă cât mai curând.

S-a finalizat reabilitarea şi modernizarea Căminului Cultural Tălmacel şi a şcolii cu Clasele I-VIII din această localitate, fiind în lucru staţia de tratare şi distribuire a apei potabile pentru acest sat.

În ceea ce priveşte oraşul Tălmaciu, o serie de proiecte de mare anvergură sunt în lucru, fiind implemetate parţial în teren, urmând să fie finalizate cât de curând. Aceste proiecte sunt “Canalizare si statie de epurare”, mansardarea grădinitei nr.2 (grădiniţa construită în anul 2007) pentru a se putea permite existenţa unui program prelungit, executarea studiului de fezabilitate pentru infrastructura rutieră a localităţii (asfaltarea străzilor dupa canalizare din fonduri structurale), continuarea modernizării Căminului Cultural Tălmaciu (Construirea unui nou grup sanitar, a unei noi bucătarii, etc).

https://www.mesageruldesibiu.ro/talmaciu-as-vrea-sa-fie-locul-in-care-iti-doresti-sa-traiesti/

https://www.newconceptliving.ro/casa-vila-4-camere-de-vanzare-talmaciu-sibiu-9575.html

Afaceri

În prezent, spre deosebire de alte localităţi ale judeţului, oraşul Tălmaciu este în plină dezvoltare economică. În ultimii ani, aici s-au stabilit şi şi-au dezvoltat afacerile o serie de firme de renume naţional şi intrenaţional, în acest mod o mare parte din populaţia activă a localităţii găsindu-şi de lucru în zona oraşului, reducându-se numărul de şomeri şi de navetişti.

Nici micii investitori nu au fost uitaţi, aceştia având şi ei o dezvoltare explozivă. Îmbucurător este faptul că, marea majoritate a acestora nu s-au orientat doar spre servicii şi comerţ, ci şi spre partea de producţie, rezultând şi de aici un procent îmbucurător de ocupare a forţei de muncă din localitate

Cele mai importante societăţi ce activează pe raza oraşului nostru sunt:

 • HLV Tansilvania
 • LA FÂNTÂNA
 • FAURECIA
 • CETATEA
 • VITOŞA
 • ROMÂNOFIR

În prezent, oraşul nostru este în plină dezvoltare, o serie de noi societăţi începând să-şi desfăşoare activitatea în localitatea Tălmaciu. Dintre acestea, cele mai reprezentative sunt societatea comercială LA FÂNTÂNA care a început construcţia unei fabrici de îmbuteliat apa plată – fabrica ce va fi finalizată în prima jumătate a acestui an. O noua societate comercială care a pus bazele unei noi afaceri în oraşul Tălmaciu este S.C. “LANCO” S.R.L , societate care are în acest moment punctul de lucru în Tălmaciu, strada P-ţa Textiliştilor nr.17, având ca activitate principală fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi a lenjeriei de corp). Şi această societate comercială se pregăteşte să construiască o fabrică pe teritoriul oraşului. În acest moment S.C. “LANCO” S.R.L. are un număr de 10 angajaţi, urmând ca numărul lor să crească exponenţial odata cu finalizarea construcţiei fabricii.

Nici turismul nu a fost uitat, însă acesta s-a dezvoltat cu precădere in satul Tălmacel, sub forma de turism agrar, zona în care este situat acest sat fiind de o rară frumuseţe şi sălbăticie naturală, pensiunile existente oferind condiţii extraordinare de cazare pentru turiştii interesaţi să-şi petreacă timpul pe frumoasele meleaguri tălmăcene!

Rezervaţia

Rezervaţie botanică în suprafaţă de 20 ha, este amplasată pe terasa râului Sadu între localitatea Sadu şi Tălmaciu (430m altitudine). Rezervaţia se află la jumătatea distanţei dintre localităţile Tălmaciu şi Sadu, pe o terasă a versantului stâng a Râului Sadu. Stratigrafic, formaţiunile geologice, de vârsta Neogena (Miocen – Tortonian) şi Cuaternara sunt caracterizate prin larga raspândire a micasisturilor şi paragnaiselor şi iviri izolate de amfibolite, migmatite metablastice şi metatectite, pegmatite şi cu totul izolat cuartite.

Micasisturile sunt de obicei constituite din cuart, muscovit (şi biotit), ca masă fundamentală, în care se dezvoltă porfiroblaste de granat, disten şi staurolit.

Mineralele accesorii sunt reprezentate prin turmalina, magnetit, ilmenit, mai rar hornblenda. Rezervaţia s-a dezvoltat pe un sol brun podzolit şi gleizat, acid, cu exces de apă primăvara.

Etajul colinar în care este aşezată rezervaţia este caracterizat de temperaturi medii anuale de 8,9oC, precipitaţiile medii anuale 819,6 mm şi umiditate relativă a aerului de 75%, indicele de ariditate fiind de 40.

Vânturile dominante sunt cele dinspre sud şi sud-vest, care au în general şi viteza cea mai mare.

Vegetaţia este reprezentată printr-un moliniet (Peucedano rocheliani – Molinietum coerulea) relictar, nemaiîntâlnit în Transilvania, în care vegetează mai multe specii floristice rare:

 • mararul porcului (Peucedanum rochelianum),
 • narcisa (Narcissus stellaris),
 • stânjenei (Iris sibirica),
 • gladiola (Gladiolus imbricatus),
 • iarba neagră (Calluna vulgaris),
 • brânduşa (Crocus banaticus),
 • coacazul de munte (Bruckenthalia spiculifolia),
 • salcia târâtoare (Salix rosmarinifolia),
 • gentiana (Gentiana pneumoanthe),
 • limba şarpelui (Ophioglossum vulgatum)
 • orhideele (Orchis transsilvanica, O. laxiflora, O. incarnata, Spiranthes spiralis, Cephalanthera rubra).

În tufişurile de răchită, de mesteacăn şi arin şi-au găsit adăpost zeci de specii de păsări, unele mamifere (căprior şi mistreţ) şi sute de specii de nevertebrate.