Primarul oraşului Tălmaciu aduce la cunoştinţă publică faptul ca a iniţiat PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor de performanţă ai S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L si a Raportului de activitate pe anul 2020 al administratorului S.C APĂ-CANAL TĂLMACIU S.R.L pe care îl va supune dezbaterii în şedinţa ordinară a Consiliului Local Tălmaciu din luna mai 2021.

Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la sediul Primăriei Oraşului Tălmaciu, birou Registratură, sau pe adresa de e-mail a Primariei Orasului Talmaciu primaria@talmaciu.ro în perioada 24.03.2021-05.04.2021.

  Anexa-1-Indicatori (555,5 KiB, 14 hits)

  Anunt-PH-indicatori-SC-Apa-canal-talmaciu (48,3 KiB, 16 hits)

  PH , Raport si Nota fundamentare aproare indicatori (1,3 MiB, 10 hits)