Anunt

Primarul orasului Talmaciu anunta ca va supune dezbaterii in sedinta ordinara a Consiliului local Talmaciu din luna IUNIE 2021, Proiectul de hotarare privind aprobarea noilor tafrife pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere din UAT Talmaciu – operator SC ACSTAL SA.

Persoanle interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la sediul Primariei orasului Talmaciu, birou Registratura au pe adresa de email: primaria@talmaciu.ro in perioada 13.05.2021 – 24.05.2021.

  Anunt (210,9 KiB, 14 hits)

  Proiectul de hotarare privind aprobarea noilor tafrife pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere din UAT Talmaciu – operator SC ACSTAL SA (2,5 MiB, 13 hits)